** NB - we have recently moved to new premises. Visit our Contact page to see our new address **

New Commercial office development at Market Way, Carmarthen

Commercial Office Development at Llys y Barcud, Cross Hands

Sauro Architectural Design Ltd is a firm of Chartered Architectural Technologists based in the market town of Carmarthen. Specialising in residential and commercial design, the practice offers professional architectural services to both private and commercial clients for a various types of building projects and market sectors.

We as a practice provide a professional service with a personal touch to all our clients. We are committed to design excellence and aim to deliver high quality design solutions which meet the needs and exceed the aspirations of our clients.


Mae Sauro Architectural Design Ltd yn gwmni o Technolegwyr PensaernÏol Siartredig lleoli yn nhref farchnad Caerfyrddin. Yn arbenigo mewn cynllunio preswyl a masnachol, mae'r practis yn cynnig gwasanaethau pensaernÏol proffesiynol i gleientiaid preifat a masnachol ar gyfer gwahanol fathau o brosiectau adeiladu a sectorau'r farchnad .

Rydym fel arfer yn darparu gwasanaeth proffesiynol gyda mymryn personol i'n holl gleientiaid. Rydym wedi ymrwymo i ragoriaeth ddylunio ac yn anelu i sicrhau atebion dylunio o ansawdd uchel sy'n diwallu anghenion ac yn rhagori ar y dyheadau ein cleientiaid.

We undertake work for developers, self-builders, organisations, local authorities and the general public.

Sauro Architectural Design Ltd, 9 Elliston Terrace, Carmarthen, Carmarthenshire. SA31 1HA

Tel: 01267 233 684 · design@sauroarchitectural.co.uk


Unit 6 Block B, Llys Barcud, Clos Gelliwerdd, Cross Hands Business Park, Cross Hands, SA14 6RX

Tel: 01269 507 778 · design@sauroarchitectural.co.uk